Mletá káva pod rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM).


Kávoví guru Jim Schulman, Kendall Mills a John Weiss provádí velice zajímavý experiment, při kterém se snaží určit, jak se mění distribuce částic mleté kávy při změně hrubosti mletí pro espresso.

Jedním, z nesmírně zajímavých vedlejších produktů experimentu, jsou snímky kávy, kterou pro tento experiment namlel Nicholas Lundgaard ve svém mlýnku Compak K-10 WBC. Káva byla namletá na takový stupeň hrubosti, aby při davce 15 gramů, po 25 vteřinach extrakce (bez započtení času předmáčeni puku) bylo na výstupu 25 gramů espresa.

Na fotografií vpravo můžeme obdivovat sněhovou vločku pod rastrovacím elektronovým mikroskopem při různych nastaveních zvětsení.

Dle wikipedie je princip práce rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) následující:
»Na každé místo vzorku je zaměřen úzký paprsek elektronů (prochází jej po řádcích – odtud řádkovací [rastrovací]). Interakcí dopadajících elektronů s materiálem vzorku vznikají různě detekovatelné složky. Jak paprsek putuje po vzorku, mění se podle charakteru povrchu úroveň signálu v detektoru. Z těchto signálů je pak sestavován výsledný obraz. Získaný obraz je standardně monochromatický.«

Panove Kendall Mills a John Weiss májí přístup k velmi zajímavým »hračkám«. Nechybí mezi nimi i výše zmíňovaný mikroskop, pomocí kterého vznikly následující snímky kávových částic. Uvedené měřítko 100 µm (mikronů) (na snímcích v levém spodním rohu) – odpovídá jedné desetině milimetru (0,1 mm).

Ve svém komentáři ke snímkům pan Schulman uvádí, že většina vyobrazených částic je jemných – ve velikostech kolem 50 mikronů (0,05 mm). A že těch několik hrubších částic ve velikostech kolem 500 mikronů (0,5 mm) vypadá vlastně jako čtyři nebo pět jemných částic spojených dohromady.

    
    
    

A pokud Vás svět rastrovacích elektronových mikroskopů uchvátil, můžete si jeden i koupit, na takové to domácí zvětšování :-). Ceny se pohybují zhrůba od 15.000 $ do 125.000 €.

Zdroje:
1 http://www.home-barista.com/grinders/tgp-ii-particle-distribution-analysis-of-grinder-adjustments-interim-results-t15698.html
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastrovac%C3%AD_elektronov%C3%BD_mikroskop
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_electron_microscope
4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/LT-SEM_snow_crystal_magnification_series-3.jpg
5 http://coffeecuppers.com/
6 http://www.flickr.com/photos/nalundgaard/
7 http://www.compak.es/en/productos/020103.htm
8 http://www.labx.com/v2/newad.cfm?CatID=19&Page=1
9 http://www.youtube.com/watch?v=SYwzBM2_UBM