Vyhlašování vítěze »Latte Art 2013« – 26. 03. 2013.


1. Jiří Sládek
2. Zdeněk Smrčka
3. Daniel Weller