Heidi Niedermeyer má ráda kafe takové, jaké má ráda muže…

Heidi Niedermeyer způsobila malou internetovou senzaci mezi anglicky mluvícími kávovými nadšenci. Tato mladá herečka totiž vymyslela, sepsala, a ve spolupráci s Kevinem a Matthewsem McManusovymi natočila krátký klip o své lásce ke kávě. Ač je to video krátké – nešetří se v něm provokativními dvojsmysly, a autorka se nebojí jít až ke samotným hranicím vkusu (i za ně).

A dole je uvedeno video s překladem do češtiny – titulky.

Zdroje:
1 http://www.youtube.com/watch?v=NCaVsJQvhWs
2 http://heidiniedermeyer.com/index.html?enter=true
3 http://www.youtube.com/user/TheMcManusBros
4 http://www.imdb.com/name/nm2678473/