O schůzce členů SCAE ČR.

Štěpán Neubauer, koordinátor SCAE ČR: Minulou neděli jsme se v hojném počtu sešli na kus řeči v Ema espresso baru. Zde je pár mých myšlenek, které zazněly. Prosím sdílejte.

V čechách neexistuje kávová komunita. Nebo alespoň ne tak, jak se o ní mluvívá v mém okolí – jako o skupině lidí, která se společně stará o oblast výběrové kávy.

V ČR se vytváří malé komunity kolem jednotlivých kávových projektů, ať už jde o European Coffee Trip nebo jednotlivé pražírny či kavárny. Platforma, která by ale sdružovala kávomilce (ne nutně jen profesionály, nebo členy SCAE) z těchto jednotlivých “mikrokomunit” stále chybí.

Témat, která jsou přitom společná, ale zároveň nepatří do působnosti mikrokomunit, je více než dost. A jsou také velmi důležitá – od změny učebních osnov týkajících se kávy, přes stanovení základních, minimálních standardů školení, společných postupů, přes snad desítku různých programů, ať už výměnných, či sdílejících společné zkušenosti až po obsah a formu “vlajkové lodi” – národní nominační soutěže na světový šampionát a festivalu výběrové kávy Barista roku.

Kávová komunita se liší od kávové veřejnosti svojí vyšší mírou aktivity a participace na společných projektech. Zatím to u nás v ČR funguje tak, že relativně úzká skupinka lidí připraví akci, na kterou pak široká kávová veřejnost přijde, utratí peníze, zkonzumuje obsah a odejde. Akce komunity by dle mého pohledu měl být víc než “hostina od nás pro vás” společný piknik, na který každý něco přinese a zábavu netvoří připravený program “pořadatele”, ale sami účastníci pikniku. A když jsou účastníci nudná sebranka, pak je i piknik nudný. A když jsou to veselé kopy, pak je piknik zábava. Zásadní výhodou ale je, že piknik tovří proaktivní skupinu lidí, zatímco “hostina” tvoří němou, šedou masu konzumující připravený obsah. Z hostiny nikdy žádná “parta”, komunita nevznikne, zatímco z pikniku může.

Přesně tímto způsobem se změní festival výběrové kávy – Barista roku. V následujících letech nepůjde o klasický festival. Půjde spíše o platformu, prostor pro společný piknik, kterému pracovně říkám coffee playground. A každý člen komunity, prezentované pražírny či širší kávové veřejnosti bude moci přijít a dělat, co se mu zlíbí. Máme 1000m2, 150m stolů, 60 pomůcek na alternativní přípravu kávy, šest espresso strojů, dvě soutěžní stage. Jsi mladý začínající barista a chceš sehnat místo v dobré kavárně? Zabookuj si hodinu na mašině a ukaž co v tobě je! Jsi kavárna a chceš pobavit své hosty a ukázat se novým? Zabookuj si stůl a pobav nás všechny. Školení? Zabookuj si místnost a udělej cupping pro širokou veřejnost. Nechceš, ale rád bys cupping s profesionály z pražíren? Jak je libo! Barista roku už není náš festival pro vás. Už je to váš vlastní festival a bude vypadat tak, jak si ho uděláte.

Jak jsem psal, témat k řešení je daleko více, ale na nám všem dobře známé akci bylo nejjednodušší změnu konceptu popsat. Proto, abychom všechna společná témata dobře pojmenovali a odhalili (určitě je jich spousta, co mě nenapadla), rád bych v rámci české kávové komunity ustanovil 4 pracovní skupiny. Jejich úkolem je se sejít, určit nejpalčivější problémy či nejjasnější příležitosti dané části kávového byznysu a přinést je do pléna, kde se poté určí, kterým tématům se budeme společně aktivně věnovat, jak a kdo za jejich “odpracování” bude odpovědný, jakou pomoc od všech potřebuje apod. Tyto skupiny nesou pracovní názvy “baristé”, “kavárníci”, “pražiči” a “školitelé”. Jak již asi tušíte, pracovní skupina “školitelé” by se následně měla starat například o vytvoření nových učebních osnov pro střední školy, skupina “pražiči” by zase měla přijít s řešením způosbu výběru top českých pražíren, které získají možnost prezentovat se v rámci Baristy roku (jako minulý rok budeme dbát na dodržení základního stavebního kamene tohoto coffee playground – totiž, že nebude možné si na něm dát špatnou kávu). Baristé a kvárníci mají jistě také mnoho témat, která je efektivnější řešit společným úsilím (minimálně mají společný zájem na růstu celého trhu výběrové kávy a tím i na edukaci široké veřejnosti apod.). Tímto způsobem rozšíříme působnost kávové komunity na daleko více témat a zároveň se začneme o jejich naplňování aktivně starat. Většina témat bude jistě dlohodobá, tím víc je třeba s nimi co nejdříve začít.

Posledním bodem, který bych rád zmínil je vztah české kávové komunity a členů SCAE. Členství ve SCAE není nutnou podmínkou účasti v české kávové komunitě. Členové SCAE mají buď svůj vlastní účel členství (nejčastějšími jsou buď účast na soutěži Barista roku, nebo získání druhého a třetího stupně školení certifikovaného u SCAE), nebo mají nějakou vnitřní potřebu snažit se ovliňovat fungování kávové scény na celoevropské/světové úrovni. Nutno říci, že takových možností ani člen SCAE mnoho nemá. Struktura je velmi vágní, nefunkční, ve vedení SCAE se mnoho pozivních změn ve smyslu větší péče o národní buňky neděje. Na druhou stranu jako národní koordinátor cítím velkou změnu právě na národních úrovních, kdy jsou často v pozicích koordinátorů střídáni lidé, kteří si z národní buňky SCAE udělali vlastní byznys za lidi s vášní pro kávu a se snahou péče o kávovu kulturu. Proto jsem já osobně členem SCAE a jejím koordinátorem pro ČR. Pokud má někdo podobný zájem, rád jej v řadách SCAE přivítám, ale členství něco stojí a nepřináší prakticky nic. Zatím. To je ovšem na jinou debatu. Možná bude fungování české kávové komunity moci být dobrým příkladem pro fungování SCAE. Ale to bychom předbíhali.

Častou otázkou, se kterou se setkávám je “a co mi účast v české kávové komunitě dá”? Odpověď je jednoduchá. Nic. Z účasti v této komunitě neplynou žádné výhody, nic není zadarmo, nepasujeme mečem do pseudorytířského stavu naše nejstarší členy, nebo největší donátory. Tady se jede na piknik! A jestli vás potkávání lidí od kafe netěší samo o sobě, nemáme vám co nabídnout. Věřím, že je nás dost těch, které to baví. A že to bude jízda!

Pokud vás výše popsané myšelnky zaujaly a rádi byste se stali součástí české kávové komunity, stačí se přihlásit (odesláním kontaktního emailu na scaecr@gmail.com s informací, do jaké případně pracovní skupiny vás lze zařadit – účast v pracovní skupině však není podmínkou účasti v komunitě). Těším se na společný piknik!

Zdroj:
https://www.facebook.com/SCAEczechrepublic/posts/468626653297614