Zprovozněno oficiální fórum koordinátora české sekce SCAE.

Před necelým měsícem bylo na adrese http://scae.ebrno.net zprovozněno nové diskuzní fórum SCAE.

Citace ze stránek coffeespecialist:
Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba lepší vzájemné komunikace mezi členy České sekce SCAE a jejich společná přítomnost, která by měla ústit v tvůrčí prostředí.

Většina sekcí fóra je „nečlenům“ nedostupná a je podmíněna loginem. Zájemci o členství, informace, akreditace k soutěžím a akcím, ale také o filozofii a celkové pojetí mezinárodní asociace pro výběrovou kávu se na těchto stránkách také zabaví. Třeba je zaujme svět členů schovaný za loginem. Přihláška nového člena do asociace je ke stažení on line.

Taktéž byly zveřejněny vize a poslání SCAE ČR:

Vize
Chceme lepší svět kávy. Součástí naší mise je výměna nápadů a Studna nápadů SCAE je tedy fórum pro výměnu nápadů, které přispívají k lepšímu světu kávy.

Poslání
Věříme, že lepšího světa kávy lze dosáhnout zvyšováním kvality v celém řetězci přidané hodnoty, od farmáře pro konzumenta. Pokud konzumenti pijí s chutí, zvýší se objem i hodnota trhu a prospěch z toho budou mít všichni. To je naším cílem. Proto ve Studně nápadů vítáme jakýkoli nápad nebo aktivitu, které nám pomohou přiblížit se tomuto cíli.

Více na stránkách coffeespecialist.cz.

Zdroje:
http://coffeespecialist.cz/nove-diskuzni-forum-scae-zprovozneno-284.html
http://scae.ebrno.net