Tisková zpráva nové české koordinátorky SCAE.

Tisková zpráva nové české koordinátorky Specialty Coffee Association of Europe, Petry Veselé ze dne 7. 9. 2009.

Vážení přátelé. Dne 1. 8. 2009 jsem byla jmenována koordinátorkou české sekce Specialty Coffee Association of Europe (SCAE).

Mojí první činností je vytvoření jasného českého výkladu statutu a pravidel neziskové organizace Specialty Coffee Asocciation of Europe se sídlem v Londýně.

Zakládám nový subjekt, neziskovou organizaci, která bude nástrojem a zázemím pro vykonávání činnosti mojí i dalších našich koordinátorů v budoucnu.

Podobný subjekt doposud v České republice nebyl a pro veškerou další činnost v intencích vedení národního zastoupení SCAE je jeho vznik nezbytný.

S tím úzce souvisejí transparentní principy řízení a chodu občanského sdružení, včetně zveřejňování pravidelných účetních uzávěrek a vlastního hospodaření, což považuji rovněž za nezbytná pravidla odpovídající úrovni národního koordinátora.

Jednou z mých hlavních činností je pořádání národních soutěží spojených s kvalifikací na Mistrovství světa ve všech SCAE pořádaných disciplínách, které tentokrát proběhne 16. – 19. 4. v Londýně.

Soutěže včetně kvalifikací se v České republice uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2010 s dostatečným časovým předstihem nezbytným pro náročný trénink jejich vítězů, postupujících na Mistrovství světa v Londýně.

I u nás budeme soutěžit v těchto obvyklých disciplínách:

  • Barista roku
  • Coffee in Good Spirit
  • Cup tasting
  • Latte Art
  • Cezve/Ibric

Věřím, že se nám podaří zorganizovat všechny zmíněné soutěže na skutečně vysoké úrovni a že naše reprezentanty připravíme na Mistrovství světa stejně dobrým a kvalitním způsobem.

Při těchto aktivitách nezapomenu na své bezprostředně další úkoly, kterými zejména jsou:

  • Rozšíření členské základny české sekce SCAE.
  • Zajištění skutečných výhod plynoucích ze vstupu a členství v české sekci SCAE na všech úrovních členství.
  • Vytvoření komunikačního portálu a webových stránek SCAE.
  • Vzdělávání, zvyšování kvalifikace a profesní růst v naší branži.
  • Osvěta a pořádání naučných akcí.

Petra Veselá.

Prevzato z webu: coffeespecialist.cz.

Zdroje:
http://www.coffeespecialist.cz/tiskova-zprava–280.html
http://www.coffeespecialist.cz/scae-25/