Na kafčo


Kategorie
Internetová adresa (URL)
Popis
Nepovažuji se za jakéhokoliv znalce kávy (ba co hůře, vůbec jí nepiji) a tak jsem při popisování jednotlivých kaváren v rámci Na Kafčo dbal především na objektivní hodnocení. Subjektivně se pak já i ostatní mohou projevit v rámci komentářů u té které kavárny.

Napsat komentář

Napsat komentář