Na kafčo

Název: Na kafčo
Kategorie:
Internetová adresa (URL): http://www.nakafco.cz/
Popis: Nepovažuji se za jakéhokoliv znalce kávy (ba co hůře, vůbec jí nepiji) a tak jsem při popisování jednotlivých kaváren v rámci Na Kafčo dbal především na objektivní hodnocení. Subjektivně se pak já i ostatní mohou projevit v rámci komentářů u té které kavárny.